25. 6. 2018

Prečítajte si výsledky výskumu nášho člena Express People o pracovných vzťahoch medzi Slovákmi a Čechmi

25 rokov od seba a stále spolu - ale inak

Ako dnes vnímajú Česi Slovákov pracujúcich a žijúcich v Česku? 

Praha 7. júna 2018 – Vzťahy medzi Čechmi a Slovákmi, spojenými voľakedy v jednej republike, sa ochladzujú. Potvrdzuje to aktuálny prieskum pracovnej agentúry EXPRESS PEOPLE, ktorá sa zaoberá hlavne zabezpečovaním pracovníkov pre priemysel a špecializuje sa na zahraničný nábor. Prelínanie oboch národností v pracovných tímoch je aj po 25 rokoch od rozdelení federácie realitou; zhruba 40% Čechov, ktorí pracujú so Slovákmi, nás už ale vníma len ako inú národnosť, približne 23% Čechov pociťuje rastúci tlak zo strany českých zamestnávateľov na to, aby Slováci v práci hovorili česky a vníma Slovákov ako konkurenciu ohrozujúcu pracovné pozície v Česku a hlavne na Morave. Prieskum tiež ukázal, že Slovákov Česi vnímajú ako priateľskú, hrdú a priebojnú národnosť, ktorá sa nebojí zmien a nebojí sa riskovať; na druhej strane však Česi Slovákov nepovažujú za inovátorov. 

Vzťahy sa menia

Z celkového počtu 1048 oslovených naprieč celou ČR má 46 % priamu pracovnú skúsenosť so Slovenkami alebo Slovákmi – hlavne vo vekovej skupine 18-26 a 26-35 rokov. Pracovné tímy oboch národností sa prelínajú najviac v Prahe, Brne, v Stredočeskom kraji, Plzeňskom, Libereckom kraji, v Zlíne, naopak najmenej vo Vysočine.

Tí, ktorí pracujú vo firmách alebo v organizáciách so slovenskými kolegyňami a kolegami, vnímajú vzťahy ako korektné, ale ako s akoukoľvek národnosťou. Zhruba ¼ pociťuje zmenu vo vzťahoch v posledných 5-10 rokoch: 12 % opýtaných priznalo, že Slováci sú vnímaní ako konkurenti, ohrozujúci pracovné pozície, a to hlavne v najmladšej vekovej skupine do 26 rokov, vo veľkých mestách a medzi vyučenými; 11 % vníma rastúci tlak na to, aby Slováci používali pri práci češtinu.

Opýtaní vidia Slovákov hlavne ako priateľských ľudí, ktorí sa vedia baviť (53 %), sú hrdí (14 %) a sú priebojní až arogantní (14 %). Slovenky a Slovákov Česi vnímajú ako ľudí, ktorí sa neboja zmeny a dokážu riskovať (8 %). Na druhej strane Česi nespojujú Slovákov s tými, ktorí vedia ľahko prekonávať problémy a hľadať nové cesty.

V priemysle v podstate neexistuje rozdiel medzi Čechom a Slovákom. A nie je to akútny nedostatok ľudí, ktorý stavia Slovákov na rovnakú úroveň ako domácich zamestnancov, ale hlavne vzdelanie, ktoré vychádza z toho istého “federálneho systému” a príbuzný jazyk. To sú dobré predpoklady pre kariérny rast. Atraktivita pracovných podmienok v ČR pre Slovákov ale každým rokom klesá, a tí kvalitnejší získavajú dobré miesta doma, alebo idú ďalej na západ,” hovorí Peter Dosedla, prezident HR Aliancie SR a CEO personálnej agentúry Express People, a dodáva: “Špecializujeme sa hlavne na dočasné pracovné úväzky pracovníkov v automobilových, elektrotechnických a logistických firmách; aktuálne zamestnávame v Česku a na Morave len 25 % Slovákov – hlavne v Plzeňskom kraji, v strednom Česku a Moravslosliezskom kraji. V minulosti tvorili Slováci ¾  všetkých našich zamestnancov v českých firmách.” 

 

graf-SK

Zdroj: Exkluzívny prieskum EXPRESS PEOPLE k 29.5.2018 prostredníctvom IPSOS Instatnt Research na reprezentatívnej vzorke 1048 respondentov z celej ČR.

Slováci nie sú najpočetnejšia skupina cudzincov v ČR

Počet cudzincov žijúcich v ČR pritom trvale rastie – zatiaľ čo v roku rozdelenia federácie v Česku bývalo podľa údajov Riaditeľstva služieb cudzineckej polície približne 255 000 osôb, dnes je to viac než dvakrát toľko: k 31.3.2018 malo v ČR podľa údajov Ministerstva vnútra zaevidovaný povolený pobyt 539 970 cudzincov z krajín Európskej Únie a tretích krajín.

Mierna väčšina (53 %) pripadala na trvalé pobyty, ktoré sú častejšou formou pobytu žien (58 % cudziniek býva v ČR trvalo, naopak muži – cudzinci bývajú v ČR viacmenej porovnateľne na základe trvalého i prechodného pobytu). Svedčí to o tom, že cudzinky v Česku častejšie než muži cudzinci “zapúšťajú korene” a prípadne prepoja štúdium či prácu s partnerskými vzťahmi.

  CELKOVÝ POČET CUDZINCOV V ČR
so zaevidovaným pobytom
DRUH POBYTU MUŽI ŽENY SPOLU
PRECHODNÝ 152 784 98 080 250 864
TRVALÝ 150 381 134 725 285 106
SPOLU 303 165 232 805 535 970

Podľa údajov Ministerstva vnútra o cudzincov (z krajín EÚ a tretích krajín) k 31.3.2018

Viac ako 113 000 Slovákov, žijúcich v Česku trvalo (48 322 osôb) alebo prechodne (64 855 osôb), pritom nie je najpočetnejšou zahraničnou národnosťou, napriek tomu, že nás historicky spája mnoho desiatok rokov spoločného štátu. Najväčšou skupinou cudzincov sú v ČR dlhodobo Ukrajinci (120 431 osôb) a až na druhom mieste Slováci, za nimi ako tretí Vietnamci (60 296 osôb) a s veľkým odstupom na štvrtej a piatej priečke Bulhari (14 312 osôb) a Rumuni (13 119 osôb).

Pritom väčšina Slovákov v ČR žije iba prechodne (57 %) – prevažne kvôli pracovným príležitostiam alebo štúdiu (vysokú školu študuje v ČR vyše 22 000 Slovákov). Na celkový počet 10,6 milióna obyvateľov ČR je Slovákov 1 % populácie. Naopak Česi sú v krajine pod Tatrami až piatou národnostnou menšinou.

Polovica všetkých cudzincov žije v Prahe a jej okolí (222 719 osôb) a v Brne (30 284 osôb) a ďalej vo významnejšom počte na miestach, ktoré kopírujú ohniská automobilového, strojárenského a elektrotechnického priemyslu: teda v Plzni, Ostrave, Liberci, Pardubiciach, v okolí Mladá Boleslav, Teplíc, Kladna a Karvinska.

Chýbajúcich pracovníkov treba hľadať ďalej

Napriek tomu, že Slovensko má vyššiu mieru nezamestnanosti (5,5 %) ako Česká republika (3,2 %), rieši rovnaký problém s kritickým nedostatkom pracovníkov.

„Náborový apetit českých firiem bude podľa našich skúseností ešte rásť – najmä s príchodom septembra nastáva hlavná sezóna vo väčšine priemyselných a logistických firiem, a hlad po kvalifikovaných aj nekvalifikovaných pracovníkoch, aby bolo možné vyhovieť objednaným zákazkám,” dopĺňa Peter Dosedla.

„Náborový potenciál pracovníkov zo Slovenska je už dávno vyčerpaný. Pri väčších náboroch už dokonca nestačia ani poľské a rumunské zdroje. Jediným funkčným riešením sa stávajú zamestnanci z tzv. tretích krajín ako sú štáty bývalej Juhoslávie, alebo Ukrajina,” uzatvára Peter Dosedla za EXPRESS PEOPLE.

 

 O prieskume

Zber dát bol realizovaný exkluzívne pre spoločnosť Express People prostredníctvom aplikácie Instant Research agentúry IPSOS. Prieskum prebiehal formou online dotazníka v čase 24.5.2018 do 29.5.2018 na reprezentatívnej vzorke 1048 osôb z IPSOS CASI panelu. Respondenti boli muži a ženy vo veku 18–65 rokov z celé ČR.

 O spoločnosti

EXPRESS PEOPLE je medzinárodná skupina poskytujúca firmám flexibilné riešenia v oblasti ľudských zdrojov už 20 rokov. Zameriava sa na vyhľadávanie, výber a školenie hlavne nekvalifikovaných manuálnych pracovníkov a dočasné prideľovanie funkčných pracovných tímov predovšetkým do oblasti automobilového a elektrotechnického priemyslu a logistiky.

EXPRESS PEOPLE sa špecializuje na zahraničný nábor a adaptáciu zahraničných pracovníkov hlavne z Rumunska, Poľska, Maďarska, Srbska a Ukrajiny. Opiera sa pritom o rozsiahlu databázu vlastných kontaktov z call centier na Slovensku a v Česku a sieť pobočiek na Slovensku, v Česku, Poľsku, Rumunsku, Srbsku a Ukrajine, prepracovaný online a offline marketing, terénny nábor, e-mailing, SMS marketing a vlastní CRM.

Spoločnosť poskytuje služby viac ako 30 klientom a zamestnáva takmer 3 000 ľudí.