9. 7. 2018

HR Aliancia a RÚZ plánujú zefektívniť proces dovozu pracovnej sily z krajín mimo EÚ

Republiková Únia zamestnávateľov sa začala zaoberať otázkou zamestnávania ľudí z tretích krajín, a teda zo zemí mimo Európskej Únie. Členovia HR Aliancie sa dohodli na aktívnej participácii združenia v RÚZ.

Dňa 27.6 2018 sa konalo valné zhromaždenie HR Aliancie za účasti ôsmich členov, prezidenta p. Petra Dosedlu a viceprezidentky p. Jany Mesárovej. Prítomní diskutovali o aktivitách HR Aliancie v Republikovej Únii zamestnávateľov.

Na poslednej schôdzi HSR bol prítomný aj premiér SR p. Peter Pellegrini, ktorý prisľúbil, že zvolá zasadnutie ministrov a zástupcov zamestnávateľov na otvorenú diskusiu o zefektívnení zamestnávania občanov z tretích krajín. Schôdza sa uskutoční v septembri 2018 aj za účasti členov RÚZ a HR Aliancie.

Zástupcovia zamestnávateľov zjednotení v RÚZ preto vytvorili pracovnú skupinu, ktorá sa zaoberá analyzovaním súčasných postupov pri dovoze zahraničných zamestnancov. Pripravuje návrhy zmien na zefektívnenie dovozu ľudí spoza hraníc EÚ.

Ciele pracovnej skupiny RÚZ

Snahou tejto pracovnej skupiny je vytvoriť komunikačnú stratégiu, ktorá by občanov mimo EÚ a ich prínos pre krajinu prezentovala v pozitívnom svetle. Verejná mienka je vo všeobecnosti negatívne naladená a je potrebné to zmeniť. Dovoz zahraničných zamestnancov z tretích krajín je prospešný nielen pre zvýšenie príjmu do štátneho rozpočtu, ale aj rast spotreby v maloobchode, gastro priemysle, hotelierstve či doprave.  

Zástupcovia HR Aliancie sa zhodli na aktívnej participácii v pracovnej skupine RÚZ. Prezident HR Aliancie, Peter Dosedla, spolu s viceprezidentkou Janou Mesárovou sa už stretli s tajomníkom RÚZ, Martinom Hošťákom a Petrom Molnárom, výkonným sekretárom RÚZ.

Aké sú plány HR Aliancie na najbližšie obdobie?

Účastníci valného zhromaždenia označili za kľúčové tri témy:

  • Možnosť agentúrneho zamestnávania a dočasného pridelenia občanov z tretích krajín
  • Zefektívnenie procesu získavania pracovného povolenia a jeho urýchlenie
  • Zrušenie povinnej lekárskej prehliadky pre tropické choroby, pokiaľ ide o občanov z tretích krajín, ale stále v rámci Európy (Srbi, Ukrajinci)

Na základe uvedených informácií chce HR Aliancia iniciovať legislatívne zmeny a diskutovať o uvedených problémoch na septembrovom stretnutí s premiérom SR.