25. 6. 2019

HR Aliancia súčasťou národného projektu pre Sektorové riadenie inovácií

Prezident združenia HR Aliancie Ing. Peter Dosedla, MBA bol menovaný ako člen Sektorovej rady pre administratívu, ekonomiku a manažment v rámci národného projektu „Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike“ pod gesciou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Projekt reaguje na vývojové zmeny na slovenskom trhu práce

Cieľom projektu je transformácia trhu práce, pracovných pozícií a definovanie nových pracovných pozícii na trh práce 4.0. Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku a manažment, ktorej menovaným členom je Peter Dosedla vystupuje ako dôležitý orgán národného projektu pre formovanie trhu práce. Prostredníctvom dohodnutých aktivít plánuje zosúladiť celoživotné vzdelávanie na Slovensku s potrebami trhu práce v záujme dosiahnutia trvalo udržateľnej ekonomickej konkurencieschopnosti a zvyšovanie životnej úrovne obyvateľstva.

Prezident združenia HR Aliancie Ing. Peter Dosedla reprezentuje záujmy všetkých zamestnávateľov aliancie, naďalej bude reflektovať reálne potreby trhu práce a aktívne prispievať k formovaniu názorov na mobilitu pracovných síl a stabilitu zamestnancov