17. 3. 2014

Kde vás zastupujeme

HR Aliancia je členom Republikovej únie zamestnávateľov ( RÚZ)

Aliancia plánuje ďalej rozvíjať spoluprácu so všetkými relevantnými organizáciami a inštitúciami, ktoré majú vplyv na skvalitňovanie podnikateľského prostredia a rozvoj trhu práce na Slovensku.  A to tak zo súkromného ako i verejného sektora. HR Aliancia je každoročne partnerom najväčšieho veľtrhu pracovných príležitostí  na Slovensku   - Job Expo.