Sídlo:

HR Aliancia

Staromestská 3

Bratislava - mestská časť Staré Mesto

811 03  

Prezident HR Aliancie:
Email: prezident@hraliancia.sk

 

Tajomník HR Aliancie:
Email: tajomnik@hraliancia.sk

 

HR Aliancia je zapísaná v registri  záujmových združení právnických osôb vedeného Okresným úradom Bratislava pod číslom OU-BA-OVVS1-2014/031046

IČO: 45743070

Kde nás nájdete:

 

HR Aliancia
Staromestská 3, 
811 03  Bratislava 
- mestská časť Staré Mesto,

 

 

 

HR Aliancia - zastúpenie v KE
Štúrova 27,
040 01 Košice
Email: kosice@hraliancia.sk