24. 3. 2014

Memorandá a kódexy

HR Aliancia v rámci svojej činnosti uzatvára memorandá o porozumení a iné dokumenty o spolupráci s ostatnými relevantnými subjektami, ktoré pôsobia na trhu práce v SR, prípadne ho ovplyvňujú. Svoju činnosť riadi nielen stanovami, ale aj etickým kódexom. 

Pozrieť: Etický kódex Aliancie personálnych agentúr Slovenska