17. 2. 2015

Mladí ľudia by nemali váhať s investíciou do seba, či už jazykovou, alebo naberaním odborných zručností.