2. 5. 2014

Nová APAS chce obmedziť podvodné firmy

Bratislava, 29. apríla 2014 -Slovenský trh personálnych agentúr potrebuje nové pravidlá. „Ku koncu marca 2014 pôsobilo na trhu agentúrneho zamestnávania vyše tisíc spoločností. Výsledkom sú množiace sa sťažnosti na neférové praktiky mnohých personálnych agentúr a porušovanie zákona,“ hovorí Luboš Sirota, prezident novovzniknutej APAS. Práve podpora férovej súťaže a rozvoj konkurencieschopnosti na slovenskom trhu je jednou zo základných úloh, ktoré chce APAS svojou činnosťou dosiahnuť. „Myslíme si, že doteraz sa u nás pre skvalitňovanie trhu takmer nič neurobilo. Našim cieľom je zmeniť to,“ hovorí Sirota.

Preto Aliancia navrhne viaceré legislatívne zmeny, ktoré by mali smerovať k vyššej transparentnosti a lepšiemu fungovaniu celého trhu. Prvým krokom by malo byť zavedenie spoluzodpovednosti užívateľského zamestnávateľa (teda firmy, v ktorej agentúrny zamestnanec pracuje) za porušovanie zákona najatými personálnymi agentúrami.  Ak by sa ale časť zodpovednosti preniesla aj na užívateľského zamestnávateľa, firmy by si dali pozor na to, služby akej agentúry využívajú. V Českej republike práve zavedenie spoluzodpovednosti užívateľského zamestnávateľa výrazne pomohlo v boji s nelegálnymi praktikami mnohých personálnych firiem.

Táto iniciatíva je len prvou, ktorú APAS v tomto roku plánuje. „Vítame akékoľvek zmeny a návrhy, ktoré pracovnému trhu a jeho transparentnosti môžu pomôcť. Preto je APAS otvorená nielen novým myšlienkam, ale aj všetkým spoločnostiam, ktoré na trhu pôsobia. Radi medzi nami privítame nielen veľké, ale i menšie spoločnosti, ktoré majú záujem prispieť k skvalitňovaniu trhu, posilňovaniu konkurencieschopnosti a zásad etického podnikania. A to bez ohľadu na to, či ide o klasické personálne agentúry, vzdelávacie spoločnosti či sprostredkovateľov zamestnania,“ vysvetľuje viceprezidentka APAS Jana Mesárová. 

APAS okamžite po svojom vzniku začína rokovať a spolupracovať aj s orgánmi štátnej a verejnej správy. Prvou aktivitou je partnerstvo s veľtrhom práce JobExpo, ktorý dnes začal v Nitre. „Vítame akékoľvek aktivity, ktoré nielenže umožňujú nájsť firmám zamestnancov a ľuďom prácu, ale vytvárajú aj priestor na diskusiu medzi štátnou mocou a firemným sektorom,“ uzatvára Jana Mesárová.


Aliancia personálnych agentúr Slovenska je nepolitickým záujmovým združením právnických osôb pôsobiacich v oblasti poskytovania personálnych služieb. Jej cieľom je chrániť práva a záujmy členov Aliancie a podporovať rozvoj férového konkurenčného prostredia na trhu práce. APAS zastupuje záujmy svojich členov vo vzťahu k orgánom štátnej správy a iným orgánom verejnej moci. Podieľa sa na tvorbe legislatívy v oblasti dočasného prideľovania zamestnancov, sprostredkovania zamestnania a to najmä formou predkladania návrhov zákonov a ich pripomienkovania.