8. 10. 2014

Podľa McROY exekúcie a strach o dávky držia ľudí na úradoch práce.