3. 7. 2018

Spoznajte Petra Dosedlu – nového prezidenta HR Aliancie

Novozvoleným prezidentom združenia HR Aliancia je Ing. Peter Dosedla, MBA. Túto funkciu bude zastávať po dobu 2 rokov.

„Ako prezident HR Aliancie sa budem snažiť opätovne naštartovať novú víziu tejto profesnej organizácie zastupujúcej personálne a poradensko-konzultačné firmy, ktoré pôsobia v HR segmente na Slovensku. Nová energia prezídia by sa mala pretaviť do rozšírenia členskej základne, nadviazania spolupráce s ďalšími profesnými organizáciami. A to najmä v sektoroch automotive, elektrotechniky, ale aj stredného a vysokého školstva, kde by sme radi diskutovali a navrhovali úpravy a zmeny, ktoré podporia ďalší rozvoj ekonomiky na Slovensku,“  hovorí Peter Dosedla o svojich plánoch v role prezidenta HR Aliancie.

Profil nového prezidenta HR Aliancie Petra Dosedlu

Peter Dosedla už počas vysokoškolského štúdia manažmentu a zahraničného obchodu pracoval ako tlmočník, prekladateľ a poradca pre zahraničné firmy. Po ukončení štúdia pôsobil ako výkonný riaditeľ zahraničnej importnej spoločnosti. Svoje vzdelanie si neskôr rozšíril na International School of Management Slovakia.

Posledných 15 rokov sa Peter venuje rozvoju HR a personálnemu i výrobnému outsourcingu, pričom sa špecializuje na optimalizáciu výrobných procesov.

Peter Dosedla je spoluzakladateľom skupiny Express People, kde zastáva funkciu CEO a zodpovedá za chod a business development pre región CEE. Okrem najnovšej funkcie prezidenta HR Aliancie je tiež zástupcom Zväzu elektrotechnického priemyslu SR a Združenia pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov - HRcomm SR. Je tiež členom prezídia Republikovej únie zamestnávateľov SR.

Aktívne prispieva k formovaniu názorov na mobilitu pracovných síl a stabilitu zamestnancov. Je pravidelným rečníkom a komentátorom v rámci rôznych workshopov, konferencií a eventov vrátame medzinárodných, ako napr. Hannover Messe či European Automotive Leaders Summit.

Externe prednáša a spolupracuje s Fakultou verejnej správy Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. Voľný čas trávi Peter Dosedla cestovaním.

O spoločnosti Express People

Express People je medzinárodná skupina poskytujúca firmám flexibilné riešenia v oblasti ľudských zdrojov už 20 rokov. Zameriava sa na vyhľadávanie, výber a školenia hlavne nekvalifikovaných manuálnych pracovníkov a dočasné prideľovanie funkčných pracovných tímov predovšetkým v oblasti automobilového a elektrotechnického priemyslu a logistiky.

Express People sa špecializuje na zahraničný nábor a adaptáciu zahraničných pracovníkov hlavne zo Slovenska, Rumunska, Poľska, Maďarska, Srbska a Ukrajiny. Opiera sa pritom o rozsiahlu databázu vlastných kontaktov, call centra na Slovensku a v Česku, pobočkovú sieť na Slovensku, v Česku, Poľsku, Rumunsku, Srbsku a na Ukrajine, prepracovaný výkonnostný online a offline marketing, terénny nábor, e-mailing, SMS marketing a vlastný CRM systém. Denne spravuje viac ako 80 rôznych kampaní v 100 médiách v 7 krajinách. Spoločnosť poskytuje služby viac ako 30 klientom a zamestnáva okolo 3000 ľudí.