9. 9. 2014

Žiadosť o členstvo

Členom HR Aliancia sa môže stať najmä právnická osoba poskytujúca služby dočasného prideľovania zamestnancov alebo sprostredkovania zamestnania za úhradu v SR Takisto sa členom môže stať spoločnosť pôsobiaca v oblasti rozvoja a riadenia ľudských zdrojov.

V prípade záujmu o členstvo v Aliancii je potrebné vypísať Žiadosť o členstvo v záujmovom združení HR Aliancia ( viď vzor ) a poslať ho na adresu prezident@hraliancia.sk a viceprezident@hraliancia.sk

Následne bude záujemca kontaktovaný.